Doprinos adekvatnim zakonskim rešenjima i politici * Stručni i istraživački projekti * Programi i konferencije za obuku * Saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou * Komunikacija članova i informacija javnosti * Izdavaštvo