Na osnovu člana 17 stav 5 Zakona o obrazovanju odraslih (“Službeni glasnik RS”, broj 55/13), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: JPOA). Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 89/2015 od 27.10.2015. godine, a stupio je na snagu 4.11.2015.

 

Po Pravilniku, strukovno udruženje andragoga, Društvo andragoga Srbije (u daljem tekstu: DAS), propisuje standard i proceduru potvrdjivanja stručnih kompetencija za rad sa odraslima.

DAS vrši potvrđivanje stručnih kompetencija za rad u obrazovanju odraslih na osnovu procene dostavljene dokumentacije o uspešno savladanim programima stručnog usavršavanja i izdaje potvrdu kojom se dokazuje da je kandidat (predavač, trener, voditelj) stekao stručne kompetencije za rad u obrazovanju odraslih, a koje se odnose na sledeće oblasti:

1) osnovni principi, karakteristike i stilovi učenja odraslih;

2) motivacija u učenju odraslih;

3) upravljanje obrazovnom grupom;

4) metode i tehnike interaktivnog obrazovnog rada sa odraslima;

5) metode i tehnike procene postignuća polaznika;

6) planiranje, organizaciju i individualizaciju obrazovnog procesa uključujući i osobe sa invaliditetom;

7) evaluacija obrazovnog procesa.

 

Kao dokaz o stečenim stručnim kompetencijama kandidat treba da priloži dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi da je uspešno savladao programe stručnog usavršavanja iz oblasti andragoškog obrazovanja.

Svi koji podnose zahtev dužni su da pribave i dostave dokaze (dokumenta) o uspešno savladanim programima stručnog usavršavanja u kojima su stekli stručne kompetencije za rad u obrazovanju odraslih.

Standard za potvrđivanje stručnih kompetencija za rad u obrazovanju odraslih obuhvata elemente na osnovu kojih DAS vrši procenu programa andragoškog obrazovanja koje je kandidat savladao, a koji se odnose na:

  1. Ustanove, institucije, udruženja, organizacije, privredna društva koja su realizovala program andragoškog obrazovanja
  2. Autore programa andragoškog obrazovanja
  3. Realizatore programa andragoškog obrazovanja
  4. Trajanje programa andragoškog obrazovanja
  5. Ciljeve, ishode i sadržaj programa andragoškog obrazovanja

Standard i procedure za potvrdjivanje stručnih kompetencija za rad u obrazovanju odraslih se nalaze ovde .

 

Obrazac zahtev
Procedura
Standard kompetencija