Na osnovu člana 39. stav 4 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 27/18 i 6/20), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi PRAVILNIK o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 130/2021 од 29. decembra 2021, a stupio je na snagu 6. januara 2022. godine.

 

DAS vrši potvrđivanje stručnih kompetencija za rad u obrazovanju odraslih na osnovu procene dostavljene dokumentacije o uspešno savladanim programima stručnog usavršavanja i izdaje potvrdu kojom se dokazuje da je kandidat (predavač, trener, voditelj) stekao stručne kompetencije za rad u obrazovanju odraslih, a koje se odnose na sledeće oblasti:

1) planiranje i izvođenje aktivnosti učenja odraslih;

2) podsticanje odraslih na učenje;

3) metode i tehnike u obrazovanju odraslih;

4) komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju i učenju odraslih;

5) ocenjivanje postignuća.

 

Standard, procedure za priznavanje stručnih kompetencija za rad sa odraslima i obrazac zahteva su u nastavku.

 

Obrazac zahteva

Procedure

Standard kompetencija ver 7