Osnovni andragoški trening za edukatore u zatvorima (Basic Andragogical Training for Prison Educators – BATPE)

ERASMUS+ program Tempus fondacije – KA2

Projekat strateškog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (Erasmus+) broj 2018-1-RS01-KA204-000433

Samo one osobe koje su stekle kompetencije da planiraju, realizuju, motivišu, usmeravaju edukativne aktivnosti i procene ishode obrazovanja u zatvorima mogu da izvršavaju ovu odgovornu funkciju. Pored problema neodgovarajućih stručnih kvalifikacija edukatora, postoji i problem neadekvatne obuke nakon formalnog obrazovanja kadra koji je angažovan na obrazovanju osuđenika. Imajući u vidu da značajan broj zaposlenih u zatvorima nema adekvatne kompetencije za rad sa osuđenicima (nisu ih stekli kroz formalno obrazovanje), dodatno obučavanje pomenutog kadra bi trebalo da bude obavezno, bez obzira na iskustvo koje oni poseduju u obrazovnom radu sa osuđenim licima.

Glavni cilj projekta je razvijanje okvira osnovnog andragoškog treninga za edukatore u zatvorima. Važnost sprovođenja ovog projekta u kontekstu međunarodne saradnje ogleda se u različitosti pristupa obrazovanju u zatvorima u različitim zemljama Evrope, različitosti struktura populacija zaposlenih i osuđenih lica u evropskim zatvorima, različtosti barijera pred kojima se zatvorsko obrazovanje nalazi i načina njihovog prevazilaženja u zemljama Evrope, varijabilnosti načina na koje se doživotno obrazovanje opaža i prepoznaje kao faktor unapređenja obrazovnog osoblja u zatvorima i resocijalizacije i reintegracije osuđenika. Sve ove razlike (konceptualne ili praktične) doprinose holističkom razumevanju problema obrazovanja u zatvoru i podržavaju proces uspostavljanja univerzalnih programskih okvira osnovnih andragoških treninga za edukatore u zatvorima.

Kako bi ostvarilo pomenuti cilj Društvo andragoga Srbije uspostavilo je strateško partnerstvo sa dve evropske organizacije: Koine (volonterska organizacija iz  San Felice a Cancello, Italija) i  „Centar za javno obrazovanje Gebze“ (obrazovna institucija iz Gebzea, Turska). Rukovodstvo i kadar pomenutih organizacija pokazalo je intenzivnu strast, motivaciju, spremnost, želju, dostupnost i prepoznavanje značaja obrazovanja u zatvorima, kao i prostor za sopstveno usavršavanje kroz učešće u projektu „Osnovni andragoški trening za zatvorske edukatore“. Takođe, od posebne vrednosti je iskustvo u oblasti obrazovanja odraslih i zatvorskog obrazovanja koje ove organizacije unose u projekat.

Projekat se realizuje u periodu od 01.11.2018. do 31.10.2019. godine kroz nekoliko faza od kojih izdvajamo: upoznavanje predstavnika partnerskih organizacija i podela zadataka među partnerima (tokom novembra 2018); razvoj kurikuluma i dizajn priručnika Osnovnog andragoškog treninga za edukatore u zatvorima; diseminacija rezultata i težnja ka iznalaženju načina za uvođenje Osnovnog andragoškog treninga za edukatore u zatvorima u formalni sistem obrazovanja zemalja učesnica u projektu.

Budući da projekat nije fokusiran na primenu već na razvoj programa Osnovnog andragoškog treninga za zatvorske edukatore, osnovni doprinos projekta prepoznajemo u podizanju svesti i buđenju interesovanja lokalnih, nacionalnih i internacionalnih tela čiji je rad u velikoj meri usmeren na zatvorsko obrazovanje o značaju i mogućnostima permanentnog osposobljavanja zatvorskih edukatora u holističkom i univerzalnom maniru kao sredstvu unapređenja života i rada u zatvorskim uslovima, razvoja kompetencija osuđenika neophodnih za njihovu socijalnu reintegraciju i smanjenju stope recidivizma među bivšim osuđenicima. Ovaj doprinos bi trebalo da se aktualizuje prvenstveno kroz diseminacione aktivnosti gde je dominantna tendencija da se vladine organizacije uključe u inkorporaciju programa Osnovnog andragoškog teninga za zatvorske edukatore u sistem formalnog obrazovanja, što bi osiguralo sistematsko, permanentno i kontinuirano osposobljavanje zatvorskih edukatora. Uspeh u ovim nastojanjima prepoznaje se kao siguran činilac održivosti rezultata projekta.

U perspektivi, nakon primene programa Osnovnog andragoškog treninga za zatvorske edukatore, implicitni doprinosi ovog projekta mogu se odnositi na:

  • Razvoj kompetencija zatvorskih edukatora potrebnih za uspešan rad sa osuđenicima (na prvom mestu su andragoške kompetencije) – na nivou pojedinačnih zemalja koje su u parnerstvu, ali i na međunarodnom i regionalnom nivou;
  • Poboljšanje kvaliteta života i rada, kako osuđenika, tako i zatvorskog osoblja na nivou pojedinačnih zemalja koje su u partnerstvu, ali i na međunarodnom i regionalnom nivou;
  • Opismenjavanje osuđenika, razvoj društvenih i radnih veština potrebnih za njihovu uspešnu reintegraciju u društvo, na nacionalnom, ali i regionalnom i međunarodnom nivou;
  • Smanjenje stope recidivizma među bivšim osuđenicima u nacionalnom i međunarodnom kontekstu.