Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

ERASMUS+ program Tempus fondacije – KA1

Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

Osnovni cilj Erasmus+ projekta evropske mobilnosti Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan, čiji je nosilac Društvo andragoga Srbije, a čija implementacija traje od 01.11.2018. do 31.10.2019. godine, jeste podrška osnovnim školama koje ostvaruju Nastavni plan i program onovnog obrazovanja odraslih u kazneno-popravnim zavodima u Srbiji u daljem profesionalnom usavršavanju, usvajanju znanja, razvijanju veština i obogaćivanju iskustava u vezi sa obrazovanjem i resocijalizacijom osuđenika kroz evropsku mobilnost, a u nameri da se unaprede andragoške kompetencije kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje neophodne za efikasan rad sa odraslima, podizanje opšteg nivoa obrazovanja osuđenika, njihovih kvalifikacija za obavljanje konkretnih poslova, kompetitivnosti na tržištu rada, kao i spremnosti za dalje kontinuirano formalno i neformalno učenje i obrazovanje tokom čitavog života.

Aktivnosti kroz koje se nastoji ostvariti navedeni cilj su posmatranje rada na licu mesta (job shadowing) i razmena iskustava sa institucijama iz Hrvatske i Italije čije je polje delovanja u vezi sa obrazovanjem u zatvoru. Posete su planirane za period od februara do aprila 2019. godine. Tokom poseta institucijama iz Hrvatske i Italije, učesnici mobilnosti posebno će biti fokusirani na:

 • Upoznavanje sa strukturom, organizacijom i aktivnostima sistema na nacionalnom i institucionalnom nivou koji se odnosi na obrazovanje osuđenika u zemljama Evrope;
 • Upoznavanje sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim odredbama kojima se regulišu pitanja obrazovanja osuđenika u zemljama Evrope;
 • Identifikovanje kulturnih i društvenih činilaca koji determinišu nacionalni i međunarodni pristup problemu obrazovanja osuđenika u zemljama Evrope i njihova komparacija sa ekvivalentima iz Srbije;
 • Razmatranje problema i barijera sa kojima se suočava obrazovanje zatvorenika u Srbiji i zemljama Evrope u hronološkoj ravni;
 • Upoznavanje sa obrazovnom i profesionalnom strukturom zatvorskog kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje u zemljama Evrope i poređenje sa situacijom u Srbiji;
 • Upoznavanje sa obrazovnom i kvalifikacionom strukturom zatvorske populacije u zemljama Evrope i poređenje sa situacijom u Srbiji;
 • Identifikovanje formalne, neformalne i stručne obrazovne prakse koja je usmerena na osuđenike u zemljama Evrope, razumevanje načina na koji navedena tri čine sinergičko jedinstvo i utiču na zapošljivost osuđenika nakon odsluženja kazne;
 • Upoznavanje sa stopom recidivizma bivših osuđenika u zemljama Evrope, najšećim razlozima recidivizma i načinom na koji se obrazovanje sagledava kao potencijalni činilac koji vodi smanjenju recidivizma;
 • Reflektovanje sopstvenog konceptualnog iskustva učenja o obrazovanju zatvorenika za vreme boravka u zemljama Evrope i iznalaženje ideja za praktičnu primenu naučenog u srpskim zatvorima;
 • Deljenje sopstvenih znanja i iskustava o obrazovanju zatvorenika u Srbiji i iznalaženje načina i mogućnosti njihove praktične primene u zemljama Evrope u zajedničkom delovanju sa domaćinima;
 • Promovisanje atraktivnosti i internacionalnog karaktera institucije koju predstavljaju od strane učesnika i ispitivanje mogućnosti za kreiranje internacionalne i interkulturalne mreže za kontinuiranu diseminaciju i razmenu znanja i iskustava o obrazovanju zatvorenika.