Društvo andragoga Srbije – DAS – je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2010. godine. Okuplja sve andragoge zainteresovane za afirmaciju profesije i promociju koncepcije doživotnog učenja.Rad Društva je usmeren ka unapređenju informisanosti članova, međusobnoj razmeni informacija, ideja i mišljenja, poboljšanju mogućnosti usavršavanja i ostvarenja adekvatnog statusa u društvu, doprinosu stručnom i naučno istraživačkom radu u oblasti andragogije, kvalitetnoj pripremi andragoškog kadra, definisanju i poštovanju profesionalne etike andragoga.

U tom cilju Društvo pokreće, prati i podržava inicijative za unapređenje profesionalnog statusa i uloge andragoga u društvu, inicira saradnju na nacionalnom i međunarodnom nivou, pokreće i realizuje stručne i istraživačke projekte, prati i predlaže adekvatna zakonska rešenja, inovacije studijskog programa andragogije, organizuje skupove i programe obuke, različite oblike komunikacije među članovima i informisanje javnosti.

Društo andragoga Srbije ima preko 300 registrovanih članova, a društvom upravlja Upravni odbor od 7 članova koje bira Skupština. DAS sedište je na Institutu za pedagogiju I andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Čika Ljubina 18-20.

 

MISIJA

 • Doprinosi razvoju društva u skladu sa zakonima, socijalnoj pravdi I toleranciji, I radi na stvaranju istih mogućnosti za razvoj I celoživotno učenje za sve
 • Osnaživanje društva kroz unapredjenje znanja
 • Promocija društva koje uči, kvalitetnog obrazovanja I učenja, orijentacije svakog pojedinaca ka profesionalnom I ličnom razvoju

 

VIZIJA

 

 • Da razvija I promoviše kvalitet obrazovanja odraslih kroz uspostavljanje sistema kvaliteta koji je baziran na principima dostupnosti, transparentnosti I efikasnosti, I potpuno usmeren na onoga ko uči.
 • Razvoj profesionalnih kapaciteta kroz stvaranje jedinstvenog insitucionalnog okvira za obezbedjenje kvaliteta u obrazovanju odraslih.
 • Da bude nacionalno priznata organizacija za procenu kvaliteta onih koji realizuju obrazovanje odraslih.

 

CILJEVI

 

 • Promocija koncepta celoživotnog učenja I obrazovanja odraslih;
 • Ohrabrenje I razvoj profesionalnog, naučnog I istraživačkog rada u naučnim oblastima andragogije;
 • Identifikacija I promocija profesionalnih standard aai etike u oblasti obrazovanja odraslih;
 • Razvoj obuka za realizatore obrazovnaja odraslih;
 • Unapredjenje profesionalne komunikacije medju andragozima, informisanje članova, razmena ideja, stalni profesionalni razvoj, pozicioniranje profesije u društvu, doprinos nauci I istraživanjima
 • Saradnja I razmena znanja I skustava medju relevantnim partnerima kod nas I u svetu.
 • Promocija profesije andragoga;

Društvo andragoga Srbije – DAS – je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2010. godine. Okuplja sve andragoge zainteresovane za afirmaciju profesije i promociju koncepcije doživotnog učenja.

DOKUMENTA DAS

Kodeks profesionalne etike andragoga srbije
STATUT DAS