ERASMUS+ program

Početkom 2018. godine, Društvo andragoga Srbije je apliciralo na dva projekta ERASMUS+ programa TEMPUS fondacije – prvo u okviru kategorije KA1, a zatim i u okviru kategorije KA2.

Projekti iz KA1 kategorije obrazovanja odraslih su projekti mobilnosti edukatora iz oblasti obrazovanja odraslih, mobilnosti osoblja koje je zaduženo za strateški razvoj institucija, a sve to u cilju sticanja iskustva, učenja i/ili realizacije nastave u drugoj zemlji. Iako postoji veliki broj segmenata obrazovanja odraslih kojima bi bilo potrebno i poželjno baviti se intenzivnije, donešena je odluka da se ovim projektom bavimo obrazovanjem odraslih u zatvorskom kontekstu. Učesnici projekta su direktori škola, kao i stručni saradnici i andragoški asistentni zaposleni u školama za osnovno obrazovanje odraslih u Srbiji koje su akreditovane i za realizaciju obrazovnih aktivnosti u zatvorima. Glavne aktivnosti projekta su dve fakultativne posete Hrvatskoj i Italiji, u cilju razmene iskustva i primera dobrih praksi u obrazovnom radu sa osuđenim licima.
Na prvi projekat, nadovezao se i projekat iz kategorije KA2. KA2 projekti su međunarodni projekti strateškog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih. Oni podrazumevaju razvoj, razmenu i primenu inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, uzajamno učenje i razmenu iskustva na evropskom nivou i moraju uključivati minimum tri organizacije iz tri programske zemlje. Kao dobra prilika za produbljivanje rada na obrazovanju osuđenih lica, ukazao se projekat iz ove, druge kategorije – ideja je da četvoro članova DASa u saradnji sa još dve organizacije koje se bave obrazovanjem odraslih (pretežno obrazovanjem zatvorenika) iz Turske i Italije kreiraju program za razvoja bazičnih andragoških kompetencija profesionalaca koji se bave obrazovanjem osuđenih lica.
Rezultate konkursa za KA1 projekte očekujemo u maju, dok ćemo za rezultate u KA2 projektnoj oblasti morati još malo da se strpimo. Dok ih sa entuzijazmom i nestrpljenjem čekamo, fokusirali smo se na aktivnosti vezane za sopstveno „aktiviranje” na odličnoj EPALE platformi (https://ec.europa.eu/epale/).