Unapređenja kapaciteta zaposlenih u NP Kopaonik u oblasti komunikacije i interpretacije u zaštićenom području

Projektom unapređenja kapaciteta zaposlenih u NP Kopaonik u oblasti komunikacije i interpretacije u zaštićenom području, Društvo andragoga Srbije nastavlja obrazovne aktivnosti koje su u okviru srodnog projekta, sprovođene i 2014. godine, tada u saradnji sa JP NP Đerdap.

Ovaj put, saradnja se širi ne samo na još jedan nacionalni park u Srbiji, već i interdsiciplinarno, između andragoga i kolega iz oblasti šumarstva. Program obuke ovom prilikom obuhvatio je jednodnevni rad na pitanjima komunikacijskih veština, javnog nastupa i obrazovnog rada sa različitim ciljnim grupama, dok su, tokom drugog dana pored uvoda u interpretaciju i planiranje rada sa posetiocima koristeći interpretativni pristup, učesnici mogli da saznaju i kako različite interesne grupe doživljavaju rad i saradnju sa upravljačem zaštićenog područja, a i to kakve se prirodne retkosti sve kriju na padinama Kopaonika.

Učesnici obuke realizovane 20. i 21. septembra 2021. u prostorijama JP NP Kopaonik (i u neposrednoj okolini) bili su čuvari prirode i šumarski inženjeri zaposleni u JP NP Kopaonik, dok su kao treneri, pored andragoga (Violeta Orlović Lovren i Neda Čairović) bile angažovane i koleginice sa Šumarskog fakulteta (Marina Nonić i Jelena Nedeljković). Pored mogućnosti razmene znanja i iskustava, učesnici su dobili i praktičan materijal, koji bi, u formi priručnika i obrazaca, trebalo da posluži unapređenju planiranja i inoviranju rada sa posetiocima. Zajednički rad u pripremi, realizaciji i sumiranju iskustava tokom i nakon obuke, još jednom je potvrdio da andragozi imaju širok prostor za angažman u ovoj oblasti a da saradnja sa kolegama iz drugih naučnih i profesionalnih područja donosi uvek dodatni kvalitet i otvara nova vrata za učenje i buduće projekte.

Obuka Betzavta metod

Poštovane koleginice i kolege,


Društvo andragoga Srbije u saradnji sa  Adam institutom iz Izraela organizuje 9 interaktivnih obrazovnih sesija, koje su posvećene sledećim temama:

1. Betzavta metod facilitacije grupe,

2. Pravo na grad i njegov nerazdvojiv potencijal za rešavanje konflikata i

3. Rodna perspektiva u etničkim, nacionalnim i religijskim konfliktima.

U nastavku je pozivno pismo. Rok  za prijavu je 17.10.2021. godine, a jezik na kome će se realizovati sesije je engleski.
Za sve dodatne informacije vezane za obuke možete se obratiti na e-mail: 

groupfacilitationtraining@gmail.com

Srdačan pozdrav,
Društvo andragoga Srbije

CORONA (COVID-19)

Drage koleginice i kolege,

O svim aktivnostima DAS nastavićemo redovno da vas obaveštavamo čim nam prilike u vezi sa COVID-19 to dozvole. Andragoški dan, planiran da se održi u prvoj polovini 2020. godine, pomera se za jesen 2020. Broj 18 DAS Biltena objavicemo u junu 2020.

Budite zdravi!

Srdačan andragoški pozdrav S (2m) V (2m) I (2m) M (2m) A!

UO DAS

BATPE Curriculum and Manual

Basic Andragogical Training for Prison Educators Curriculum and Manual represent intellectual outputs developed within the project Basic Andragogical Training for Prison Educators (BATPE) supported by the Erasmus+ Programme of the European Union (project ID number: 2018-1-RS01-KA204-000433). Coordinator of the project is Serbian Association of Andragogists (SAA) from Belgrade (Serbia). The partners on the project are Koinè, the voluntary organization from San Felice a Cancello (Italy) and Gebze Public Education Center (GPEC) from Gebze (Turkey).

Basic Andragogical Training for Prison Educators Curriculum and Manual are dedicated to trainers who will be carrying out the BATPE training. The BATPE training is devoted to the educators that are engaged within educational affairs within correctional institutions – teachers for adult prisoners. The application of BATPE curriculum and manual should help trainers to equip teachers that work in correctional institutions with required competencies needed for educational work with prisoners in optimal manner.

Andragozi u septembru 2019.

Katedra za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležava ove godine 40 godina od osnivanja i kontinuiranog razvoja studija na svim nivoima, što je prepoznato na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu. Nizom prigodnih događaja obeležićemo ovu važnu godišnjicu, a centralni deo obeležavanja godišnjice Katedre biće u Svečanoj sali Rektorata, u subotu 21. septembra 2019. godine, u periodu od 15.30h do 17.30h, kada ćemo održati Svečanu sednicu Katedre, uz prisustvo velikog broja značajnih gostiju iz zemlje i inostranstva, koji su nas pratili na putu razvoja naše Beogradske škole andragogije.

U periodu od 21. do 24. septembra 2019. nastavljamo „gradnju mostova“ u Beogradu – domaćini smo manifestacije „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“. Zajedno sa domaćinima Društvom andragoga Srbije, Društvom za obrazovanje odraslih, Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu mostove će graditi organizacije za obrazovanje odraslih sa teritorija Slovenije, Hrvatke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova. Domaćini su izabrali da učesnike Mostova kroz organizovanu stručnu posetu zakazanu za 23. septembar, upoznaju sa Poljoprivrednom školom sa domom učenika „Sonja Marinković” u Požarevcu – Centrom za kontinuirano obrazovanje odraslih u Požarevcu kao primerom dobre prakse u obrazovanju odraslih u Srbiji.

U periodu od 19. do 22. septembra 2019. godine u Beogradu se održava međunarodna Trijenalna konferencija Evropskog društva za istraživanje obrazovanja odraslih (ESREA – European Society for Research on the Education of Adults).

Očekuje se učešće preko 200 domaćih i stranih istraživača u oblasti obrazovanja odraslih. „Glavne“ govore održaće: António Sampaio da Nóvoa, Institute of Education and Honorary Rector of the University of Lisbon, Portugal; Catherine Odora Hoppers, Development Education University, South Africa i Steffi Robak, Institute of Vocational Education and Adult Education, Leibniz University Hannover. Konferencija će biti održana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Konferencija za studente doktorskih studija u oblasti obrazovanja odraslih održaće se 19. septembra 2019. godine. Tema ove ESREA Pred-konferencije je „Istraživačke paradigme i metode u obrazovanju odraslih“. Za najbolji rad prezentovan od strane studenta doktorskih studija na ESREA Trijenalnoj konferenciji predviđena je simbolična nagrada. 

O svim dešavanjima vezanim za ESREA TRIENNIAL CONFERENCE IN BELGRADE, više na linku:

http://www.aes.rs/esrea2019/

Zadovoljstvo nam je što ćemo 19. septembra ugostiti članove Kuće slavnih u obrazovanja odraslih.Predviđeno je održavanje sastanka Upravnog odbora Kuće slavnih, Simpozijum i Svečani prijem novih članova u Kuću slavnih. Svečanost će biti održana u Narodnom muzeju u Beogradu. 

European Vocational Skills Week 2019, 14.-18. October 2019

One of the highlights of the European Vocational Skills Week are the Awards.

This year again we want to showcase Vocational Education and Training excellence by recognising

committed people, organisations and outstanding projects.

Only two more weeks to go!

We would like to inform you that we have fixed a new deadline for applications on 20th of June 2019.

This new deadline is for the following categories:

Ø  Companies and Learners

–        European Alliance for Apprenticeships Awards

–        Training at Work Award

Ø  VET Innovators

–        Innovative VET provider Award

–        Teacher and Trainer Awards

–        VET researchers Award

Please disseminate information on the awards among your stakeholders and encourage them to apply.

Best regards,

EVSW Team

#EUVocationalSkills | #DiscoverYourTalent