Osnovni andragoški trening za edukatore u zatvorima (Basic Andragogical Training for Prison Educators – BATPE)

Projekat strateškog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (Erasmus+) broj 2018-1-RS01-KA204-000433.

Samo one osobe koje su stekle kompetencije da planiraju, realizuju, motivišu, usmeravaju edukativne aktivnosti i procene ishode obrazovanja u zatvorima mogu da izvršavaju ovu odgovornu funkciju. Pored problema neodgovarajućih stručnih kvalifikacija edukatora, postoji i problem neadekvatne obuke nakon formalnog obrazovanja kadra koji je angažovan na obrazovanju osuđenika. Imajući u vidu da značajan broj zaposlenih u zatvorima nema adekvatne kompetencije za rad sa osuđenicima (nisu ih stekli kroz formalno obrazovanje), dodatno obučavanje pomenutog kadra bi trebalo da bude obavezno, bez obzira na iskustvo koje oni poseduju u obrazovnom radu sa osuđenim licima. Samo dobro obučeno osoblje, kroz doživotno neformalno i neformalno učenje, može biti korisno u kontekstu rada na reosocijalizaciji osuđenika i njihovoj društvenoj reintegraciji.

Read More

Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

U okviru Erasmus+ projekta evropske mobilnosti Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan, čiji je nosilac Društvo andragoga Srbije, a čija će implementacija trajati od 01.11.2018. god. do 31.10.2019. god., osnovni cilj je podržavanje direktora škola za osnovno obrazovanje odraslih u njihovom daljem profesionalnom usavršavanju, usvajanju znanja, razvijanju veština i obogaćivanju iskustava u vezi sa obrazovanjem i resocijalizacijom osuđenika kroz evropsku mobilnost u nameri da se unaprede andragoške kompetencije zatvorskog kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje, neophodne za efikasan rad sa odraslima, podizanje opšteg nivoa obrazovanja osuđenika, njihovih kvalifikacija za obavljanje konkretnih poslova, kompetitivnosti na tržištu rada, kao i spremnosti za dalje kontinuirano formalno i neformalno učenje i obrazovanje tokom čitavog života.

Read More

VET skills week

Let everyone know what you are doing for VET excellence

 THE REGISTRATION FOR YOUR EVENT IS OPEN! 

REGISTER

 We are happy to inform you that the registration of the events/activities for the European Vocational Skills Week 2018 is now open.If you plan to organise a VET related event/activity between September and December 2018 don’t hesitate, register your event/activity and gain international recognition.Please also share this information with your stakeholders and invite them to register their events/activities.

More information can be found in the guidelines.

LET’S PROMOTE VET EXCELLENCE TOGETHER