45 godina Studijske grupe za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Studijska grupa za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ove godine proslavlja jubilej – 45 godina od osnivanja i kontinuiranog razvoja studija na svim nivoima, što je prepoznato na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu.

Ova važna godišnjica biće obeležena nizom prigodnih događaja 🙂