45 година Андрагогије у Србији: догађаји у мају

  • Прослава јубилеја наставља се гостовањем професорке Јелене Покимице са Boise State University (Ајдахо, САД). Предавање на тему Vicarious and experiential learning in the context of academic partnerships одржаће за студенте андрагогије 16. маја 2024. године (13h, слушаоница 214, II спрат).  

  • Следи Међународни семинар о учењу одраслих и зеленој и дигиталној транзицији (Making the case for adult learning and twin transition: training) у суорганизацији са SVEB/FSEA, EAEA, ICAE. Семинар ће се одржати од 28. до 30. маја 2024. године.

  • Прва Андрагора – мини симпозијум актуелних истраживања у андрагогији, као поље сусрета истраживача и истраживачица посвећено презентовању актуелних емпиријских квалитативних и квантитативних студија у области андрагогије, односно  питања повезаних са образовањем одраслих, одржаће се 29. маја 2024. године (12h, слушаоница 101, I спрат). Регистрација презентација је до 19. маја преко линка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpDcdZRFwgltFxAUetDpc6ySzvkP4OPIufau2ca9lJcwrfw/viewform

Видимо се на Андрагори! 🙂

  • У месецу мају наставници и сарадници Студијске групе за андрагогију и три генерације студената андрагогије изабраће и наградити осам студената за изузетно ваннаставно ангажовање и посебан допринос промовисању наше андрагогије 🙂

Информације о планираним догађајима у оквиру прославе 45 година Андрагогије у Србији, фотографије и видео-записи са реализованих слављеничких активности, налазе се и на: