ERASMUS+ Univerziteti za treće životno doba: mesto susreta i razmene

Društvu andragoga Srbije je u sklopu tekućeg ERASMUS+ projektnog ciklusa iz oblasti obrazovanja odraslih odobren za finansiranje projekat Univerziteti za treće životno doba: mesto susreta i razmene. Cilj Projekta je mobilnost praktičara i profesionalaca koji podučavaju starije radi razmene primera dobre prakse. Navedeni projekat se realizuje u saradnji sa Mirjampoles Univerzitetom za treće doba iz Litvanije, koji je prepoznat po svojoj dugoj tradiciji i bogatom spektru programa za starije. Tokom aprila 2023. godine šest predstavnika univerziteta za treće doba iz Srbije će, zajedno sa koordinatorima projekta ispred Društva andragoga Srbije, putovati u Litvaniju, kako bi se upoznali sa primerima dobre prakse podučavanja starijih. Projekat traje godinu dana, a predviđeno je da se nakon realizovane mobilnosti fokusira na diseminaciju iskustva unutar univerziteta za treće doba u Republici Srbiji.

Od 24. aprila do 27. aprila 2003. godine predstavnice Društva andragoga Srbije su zajedno sa predstavnicima Ustanove Gerontološki centar Beograd, Fondacije Međugeneracijski volonterski centar i Ustanove kulture „Božidarac“ u sklopu ERASMUS+ KA1 projekta mobilnosti Univerziteti za treće doba: mesto susreta i razmene, kojim Društvo andragoga Srbije rukovodi, bile u poseti Univerzitetu za treće životno doba Mirijampole u Litvaniji. Tokom posete učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sistemom obrazovanja odraslih i obrazovanja starih u Litvaniji i sa raznovrsnim programima koje Mirijampole Univerzitet nudi svojim starijim sugrađanima.  Delegacija iz Srbije je iskoristila mogućnost da razmeni primere dobre prakse sa stručnjacima i praktičarima iz oblasti obrazovanja starih iz Litvanije, kao i da poseti renomirane institucije sistema obrazovanja. Domaćini iz Litvanije su pokazali izuzetnu toplinu i gostoprimljivost i izrazili su želju da u budućnosti posete Srbiju. Projekat je bio prilika da Društvo andragoga Srbije učvrsti veze sa praktičarima iz oblasti obrazovanja starih i da se organizacije i institucije iz Srbije međusobno upoznaju i umreže.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na radoznalosti, razmeni i saradnji i radujemo se budućoj saradnji!