Unapređenja kapaciteta zaposlenih u NP Kopaonik u oblasti komunikacije i interpretacije u zaštićenom području

Projektom unapređenja kapaciteta zaposlenih u NP Kopaonik u oblasti komunikacije i interpretacije u zaštićenom području, Društvo andragoga Srbije nastavlja obrazovne aktivnosti koje su u okviru srodnog projekta, sprovođene i 2014. godine, tada u saradnji sa JP NP Đerdap.

Ovaj put, saradnja se širi ne samo na još jedan nacionalni park u Srbiji, već i interdsiciplinarno, između andragoga i kolega iz oblasti šumarstva. Program obuke ovom prilikom obuhvatio je jednodnevni rad na pitanjima komunikacijskih veština, javnog nastupa i obrazovnog rada sa različitim ciljnim grupama, dok su, tokom drugog dana pored uvoda u interpretaciju i planiranje rada sa posetiocima koristeći interpretativni pristup, učesnici mogli da saznaju i kako različite interesne grupe doživljavaju rad i saradnju sa upravljačem zaštićenog područja, a i to kakve se prirodne retkosti sve kriju na padinama Kopaonika.

Učesnici obuke realizovane 20. i 21. septembra 2021. u prostorijama JP NP Kopaonik (i u neposrednoj okolini) bili su čuvari prirode i šumarski inženjeri zaposleni u JP NP Kopaonik, dok su kao treneri, pored andragoga (Violeta Orlović Lovren i Neda Čairović) bile angažovane i koleginice sa Šumarskog fakulteta (Marina Nonić i Jelena Nedeljković). Pored mogućnosti razmene znanja i iskustava, učesnici su dobili i praktičan materijal, koji bi, u formi priručnika i obrazaca, trebalo da posluži unapređenju planiranja i inoviranju rada sa posetiocima. Zajednički rad u pripremi, realizaciji i sumiranju iskustava tokom i nakon obuke, još jednom je potvrdio da andragozi imaju širok prostor za angažman u ovoj oblasti a da saradnja sa kolegama iz drugih naučnih i profesionalnih područja donosi uvek dodatni kvalitet i otvara nova vrata za učenje i buduće projekte.