CORONA (COVID-19)

Drage koleginice i kolege,

O svim aktivnostima DAS nastavićemo redovno da vas obaveštavamo čim nam prilike u vezi sa COVID-19 to dozvole. Andragoški dan, planiran da se održi u prvoj polovini 2020. godine, pomera se za jesen 2020. Broj 18 DAS Biltena objavicemo u junu 2020.

Budite zdravi!

Srdačan andragoški pozdrav S (2m) V (2m) I (2m) M (2m) A!

UO DAS