Andragozi u septembru 2019.

Katedra za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležava ove godine 40 godina od osnivanja i kontinuiranog razvoja studija na svim nivoima, što je prepoznato na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu. Nizom prigodnih događaja obeležićemo ovu važnu godišnjicu, a centralni deo obeležavanja godišnjice Katedre biće u Svečanoj sali Rektorata, u subotu 21. septembra 2019. godine, u periodu od 15.30h do 17.30h, kada ćemo održati Svečanu sednicu Katedre, uz prisustvo velikog broja značajnih gostiju iz zemlje i inostranstva, koji su nas pratili na putu razvoja naše Beogradske škole andragogije.

U periodu od 21. do 24. septembra 2019. nastavljamo „gradnju mostova“ u Beogradu – domaćini smo manifestacije „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“. Zajedno sa domaćinima Društvom andragoga Srbije, Društvom za obrazovanje odraslih, Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu mostove će graditi organizacije za obrazovanje odraslih sa teritorija Slovenije, Hrvatke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova. Domaćini su izabrali da učesnike Mostova kroz organizovanu stručnu posetu zakazanu za 23. septembar, upoznaju sa Poljoprivrednom školom sa domom učenika „Sonja Marinković” u Požarevcu – Centrom za kontinuirano obrazovanje odraslih u Požarevcu kao primerom dobre prakse u obrazovanju odraslih u Srbiji.

U periodu od 19. do 22. septembra 2019. godine u Beogradu se održava međunarodna Trijenalna konferencija Evropskog društva za istraživanje obrazovanja odraslih (ESREA – European Society for Research on the Education of Adults).

Očekuje se učešće preko 200 domaćih i stranih istraživača u oblasti obrazovanja odraslih. „Glavne“ govore održaće: António Sampaio da Nóvoa, Institute of Education and Honorary Rector of the University of Lisbon, Portugal; Catherine Odora Hoppers, Development Education University, South Africa i Steffi Robak, Institute of Vocational Education and Adult Education, Leibniz University Hannover. Konferencija će biti održana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Konferencija za studente doktorskih studija u oblasti obrazovanja odraslih održaće se 19. septembra 2019. godine. Tema ove ESREA Pred-konferencije je „Istraživačke paradigme i metode u obrazovanju odraslih“. Za najbolji rad prezentovan od strane studenta doktorskih studija na ESREA Trijenalnoj konferenciji predviđena je simbolična nagrada. 

O svim dešavanjima vezanim za ESREA TRIENNIAL CONFERENCE IN BELGRADE, više na linku:

http://www.aes.rs/esrea2019/

Zadovoljstvo nam je što ćemo 19. septembra ugostiti članove Kuće slavnih u obrazovanja odraslih.Predviđeno je održavanje sastanka Upravnog odbora Kuće slavnih, Simpozijum i Svečani prijem novih članova u Kuću slavnih. Svečanost će biti održana u Narodnom muzeju u Beogradu.