Osnovni andragoški trening za edukatore u zatvorima (Basic Andragogical Training for Prison Educators – BATPE)

ERASMUS+ program Tempus fondacije – KA2

Projekat strateškog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (Erasmus+) broj 2018-1-RS01-KA204-000433

Samo one osobe koje su stekle kompetencije da planiraju, realizuju, motivišu, usmeravaju edukativne aktivnosti i procene ishode obrazovanja u zatvorima mogu da izvršavaju ovu odgovornu funkciju. Pored problema neodgovarajućih stručnih kvalifikacija edukatora, postoji i problem neadekvatne obuke nakon formalnog obrazovanja kadra koji je angažovan na obrazovanju osuđenika. Imajući u vidu da značajan broj zaposlenih u zatvorima nema adekvatne kompetencije za rad sa osuđenicima (nisu ih stekli kroz formalno obrazovanje), dodatno obučavanje pomenutog kadra bi trebalo da bude obavezno, bez obzira na iskustvo koje oni poseduju u obrazovnom radu sa osuđenim licima.

Read More

Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

ERASMUS+ program Tempus fondacije – KA1

Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

Osnovni cilj Erasmus+ projekta evropske mobilnosti Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan, čiji je nosilac Društvo andragoga Srbije, a čija implementacija traje od 01.11.2018. do 31.10.2019. godine, jeste podrška osnovnim školama koje ostvaruju Nastavni plan i program onovnog obrazovanja odraslih u kazneno-popravnim zavodima u Srbiji u daljem profesionalnom usavršavanju, usvajanju znanja, razvijanju veština i obogaćivanju iskustava u vezi sa obrazovanjem i resocijalizacijom osuđenika kroz evropsku mobilnost, a u nameri da se unaprede andragoške kompetencije kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje neophodne za efikasan rad sa odraslima, podizanje opšteg nivoa obrazovanja osuđenika, njihovih kvalifikacija za obavljanje konkretnih poslova, kompetitivnosti na tržištu rada, kao i spremnosti za dalje kontinuirano formalno i neformalno učenje i obrazovanje tokom čitavog života.

Read More