ERASMUS+ program

Početkom 2018. godine, Društvo andragoga Srbije je apliciralo na dva projekta ERASMUS+ programa TEMPUS fondacije – prvo u okviru kategorije KA1, a zatim i u okviru kategorije KA2.

Read More