Прва АНДРАГОРА: мини симпозијум актуелних истраживања у андрагогији

Поводом обележавања 45 година од оснивања Студијске групе за Андрагогију на Универзитету у Београду, отварамо прву Андрагору као поље сусрета истраживача и истраживачица посвећено презентовању актуелних емпиријских квалитативних и квантитативних студија у области андрагогије, односно  питања повезаних са образовањем одраслих. Специфична сврха Андрагоре су дијалог и представљање не само већ финализованих истраживања, већ и текућих студија које садрже прелиминарне или делимичне резултате, као и пилот истраживања, акционих истраживања итд. која су отворена за даље модификације, или пак само разговор у неформалној и подржавајућој атмосфери. Андрагорин сензибилитет је замишљен као простор за оснаживање и давање доброшлице актуелним истраживањима кроз размену савета, укључивање заинтересованих аутора и ауторки, као и примену и промоцију иновативних метода сакупљања, обраде или интерпретације прикупљених опсервација.

Датум и место одржавања: 29. мај 2024. године, у 12 часова, сала 101 (први спрат Филозофског факултета).

Регистрација презентација је до 19. маја 2024. и  врши се попуњавањем кратког формулара преко линка

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpDcdZRFwgltFxAUetDpc6ySzvkP4OPIufau2ca9lJcwrfw/viewform

или QR кода

Чекамо вас на Андрагори! 🙂