Dobro došli u Društvo andragoga Srbije

Dobro došli u Društvo andragoga Srbije

Društvo andragoga Srbije – DAS – je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2010. godine. Okuplja sve andragoge zainteresovane za afirmaciju profesije i promociju koncepcije doživotnog učenja.

Šta Mi To Radimo

Upoznajte se bliže sa aktivnostima Društva andragoga Srbije

Projekti

Doprinos adekvatnim zakonskim rešenjima i politici * Stručni i istraživački projekti * Programi i konferencije za obuku * Saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou * Komunikacija članova i informacija javnosti * Izdavaštvo

JPOA

Uputstvo za sticanje potvrde o kompetenciji za edukaciju odraslih

* Zakonski okvir

* Obrasci za apliciranje

Elektronski bilten

Nastojimo da vas obaveštavamo o aktivnostima članova DAS putem elektronskih biltena. Ukoliko želite da o vašim aktivnostima pišemo u Elektronskom biltenu Društva andragoga Srbije molimo vas da informacije dostavite na dassrbije@gmail.com

Postanite član Društva andragoga Srbije


Kontaktirajte nas

Novosti DAS

Announcing the Launch of our New Erasmus+ Project Partnership: Step Forward!

Najava Početka Novog Erasmus+ Projektnog Partnerstva: Korak napred!

In today’s fast-paced digital age, embracing digital transformation is not just an option; it’s a vital step towards competitiveness and, in some cases, a lifeline for businesses and education alike. We’re thrilled to introduce the Step Forward project, a dynamic initiative aimed at providing robust support to adult educators in the realm of digital technology integration within adult education. Our primary focus is on cultivating digital andragogy and extending guidance through comprehensive guidebooks and interactive workshops. These resources empower educators to harness the full potential of digital tools in their teaching endeavors. The cornerstone outcomes of this endeavor are the creation of a cutting-edge Digital Guidebook and a series of engaging Digital Workshops tailored specifically for adult educators. These resources strike a harmonious balance between the theoretical knowledge and expertise of educational professionals, fused with hands-on experiences and best practices. This approach ensures that our learners have access to tangible, authentic educational opportunities. Partners from Croatia, Serbia, and Slovenia are diligently working on crafting the project’s core resources. Together, we are bolstering our capacity and readiness to navigate a seamless transition towards digital education. Simultaneously, we’re committed to providing unwavering support to adult educators within our respective local communities. The inaugural project meeting, hosted by the Croatian Chamber of Economy (CCE) on June 12, 2023, marked the exciting commencement of this transformative journey. During this productive session, partners collectively set the course for key project management activities and laid out a comprehensive plan of action. The meeting concluded with the establishment of a firm date for our next collaborative gathering in Slovenia.

Digitalno doba je sada realnost i prihvatanje digitalne transformacije nije samo opcija, to je ključan korak ka konkurentnosti, a u nekim slučajevima, spas za poslovanje i obrazovanje. Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo projekat “Korak napred”, dinamičnu inicijativu usmerenu ka pružanju snažne podrške trenerima u domenu integracije digitalne tehnologije u obrazovanje odraslih. Naš glavni fokus je na razvoju digitalne andragogije u pružanju sveobuhvatnog vodiča i interaktivnih radionica. Ovi resursi će osnažiti trenere da iskoriste pun potencijal digitalnih alata u svojim obrazovnim poduhvatima. Osnovni ishodi ovog projekta uključuju stvaranje vodiča za onlajn obrazovanje, kao i niz radionica prilagođenih specifično za sve angažovane na poslovima obrazovanja odraslih. Ovi resursi doprinose postizanju harmonične ravnoteže između teorijskih znanja i ekspertize stručnjaka angažovanih u praksi. Ovaj pristup osigurava da naši polaznici dobiju pristup konkretnim i autentičnim prilikama za dalje usavršavanje. Projekat realizuju partneri iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, zajedno jačajući svoje kapacitete i spremnost za neometanu tranziciju ka digitalnom obrazovanju. Istovremeno, bićemo posvećeni pružanju nepokolebljive podrške trenerima u našim lokalnim zajednicama. Održavanjem inicijalnog sastanka projekta, koji je organizovala Hrvatska privredna komora 12. juna 2023. godine, obeležen je početak ovog uzbudljivog putovanja. Tokom ovog produktivnog susreta, partneri su zajednički postavili kurs ključnim aktivnostima upravljanja projektom i osmislili sveobuhvatan plan akcija. Sastanak je zaključen definisanjem datuma za naš sledeći zajednički susret u Sloveniji.

Андрагошка помоћ у превазилажењу кризе

Уједињени у болу са свима који су директно и индиректно погођени трагедијама, дубоко потресени изражавамо најдубље саучешће породицама, деци, пријатељима настрадалих, просветним радницима. Ситуација је изузетно тешка, последице трагедија су несагледиве, оне остављају дубок траг на свима нама.

Позивамо све којима су потребни подршка и помоћ да нам се обрате на мејл адресу dassrbija@gmail.com, након чега ћете у најкраћем могућем року добити контакт наших андрагога волонтера.

Морамо да радимо заједно како бисмо се суочили са овим трагедијама и помогли свима који су њима погођени. Молимо све да останемо уједињени у овом тешком тренутку и да подржимо једни друге.

Спољни ресурси за подршку и помоћ:

Институт за ментално здравље: 063 8681 757 и 063 8682 217

НАДЕЛ – Национална дечја линија: 116 111

Саветодавни телефон за родитеље: 0800 007 000

Центар Срце: 0800 300 303

Центар за ментално здравље (Теразије 3): 011 361 2467

Покрет Несаломиви: 0800 001 002

Формулар за пријаву волонтера: 

https://docs.google.com/forms/d/1aScmvZlLcyNJ-8U1CZllhGupyKjTZcQJhSK-izslb8c/edit

Хвала свим волонтерима који су се ставили на располагање за пружање подршке и помоћи.