Dobro došli u Društvo andragoga Srbije

Dobro došli u Društvo andragoga Srbije

Društvo andragoga Srbije – DAS – je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2010. godine. Okuplja sve andragoge zainteresovane za afirmaciju profesije i promociju koncepcije doživotnog učenja.

Šta Mi To Radimo

Upoznajte se bliže sa aktivnostima Društva andragoga Srbije

Projekti

Doprinos adekvatnim zakonskim rešenjima i politici * Stručni i istraživački projekti * Programi i konferencije za obuku * Saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou * Komunikacija članova i informacija javnosti * Izdavaštvo

JPOA

Uputstvo za sticanje potvrde o kompetenciji za edukaciju odraslih

* Zakonski okvir

* Obrasci za apliciranje

Elektronski bilten

Nastojimo da vas obaveštavamo o aktivnostima članova DAS putem elektronskih biltena. Ukoliko želite da o vašim aktivnostima pišemo u Elektronskom biltenu Društva andragoga Srbije molimo vas da informacije dostavite na dassrbije@gmail.com

Postanite član Društva andragoga Srbije


Kontaktirajte nas

Novosti DAS

REPORT FROM THE FIRST TRANSNATIONAL MEETING

The first transnational meeting within the KA2 project supported by the Erasmus+ Programme of the European Union “Basic Andragogical Training for Prison Educators” (project ID number: 2018-1-RS01-KA204-000433) took place in the period from 19th of November 2018 to the 21st of November 2018. at the Faculty of Philosophy University of Belgrade where Serbian Association of Andragogists is situated.

Read More

Osnovni andragoški trening za edukatore u zatvorima (Basic Andragogical Training for Prison Educators – BATPE)

ERASMUS+ program Tempus fondacije – KA2

Projekat strateškog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (Erasmus+) broj 2018-1-RS01-KA204-000433

Samo one osobe koje su stekle kompetencije da planiraju, realizuju, motivišu, usmeravaju edukativne aktivnosti i procene ishode obrazovanja u zatvorima mogu da izvršavaju ovu odgovornu funkciju. Pored problema neodgovarajućih stručnih kvalifikacija edukatora, postoji i problem neadekvatne obuke nakon formalnog obrazovanja kadra koji je angažovan na obrazovanju osuđenika. Imajući u vidu da značajan broj zaposlenih u zatvorima nema adekvatne kompetencije za rad sa osuđenicima (nisu ih stekli kroz formalno obrazovanje), dodatno obučavanje pomenutog kadra bi trebalo da bude obavezno, bez obzira na iskustvo koje oni poseduju u obrazovnom radu sa osuđenim licima.

Read More

Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

ERASMUS+ program Tempus fondacije – KA1

Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan

Osnovni cilj Erasmus+ projekta evropske mobilnosti Obrazovanje u zatvoru: način da se bude slobodan, čiji je nosilac Društvo andragoga Srbije, a čija implementacija traje od 01.11.2018. do 31.10.2019. godine, jeste podrška osnovnim školama koje ostvaruju Nastavni plan i program onovnog obrazovanja odraslih u kazneno-popravnim zavodima u Srbiji u daljem profesionalnom usavršavanju, usvajanju znanja, razvijanju veština i obogaćivanju iskustava u vezi sa obrazovanjem i resocijalizacijom osuđenika kroz evropsku mobilnost, a u nameri da se unaprede andragoške kompetencije kadra zaposlenog u službama za tretman i obrazovanje neophodne za efikasan rad sa odraslima, podizanje opšteg nivoa obrazovanja osuđenika, njihovih kvalifikacija za obavljanje konkretnih poslova, kompetitivnosti na tržištu rada, kao i spremnosti za dalje kontinuirano formalno i neformalno učenje i obrazovanje tokom čitavog života.

Read More